ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇAĞRI MERKEZİ 0324 814 10 50
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin

ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

11.04.2023 15:06 eklendi

ÜYELERİMİZİN ODA AİDAT BORÇLARI 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR.


Değerli Üyelerimiz,

Resmi Gazete'nin 12 Mart 2023 tarih ve 32130 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren   7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 2022 yılı ve önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.
Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31.05.2023 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile Bizzat Odamıza gelerek ve/veya Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran Üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ( İlk Taksit Tarihi : 30.06.2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam Dokuz eşit taksitte ( Son Taksit Tarihi : 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami Dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir.
Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.


Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31.05.2023) başvuruda bulunacaklardır.

Başvuru Odamıza Aşağıda örneği bulunan Dilekçe ile Fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren TOBB Üyelik Sistemi  - (https://ebelge.tobb.org.tr)  adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr)   üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.


Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

 

Üyelerimizin bilgisine önemle duyurulur.

 

Bilgi İçin Oda Tlf :  0 324 8141050 – 0 324 8143085