ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇAĞRI MERKEZİ 0324 814 10 50
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin

POLİTİKALARIMIZ

02.08.2019 12:14 eklendi


KALİTE POLİTİKAMIZ

 
1. Stratejik Plan, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları, Akreditasyon Kılavuzu, uygulanabilir tüm şartlar ile mevzuat çerçevesinde risk odaklı bakış açısıyla, hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmak.
2. Kurum ve birim hedeflerine ulaşmak için takım ruhu içerisinde çalışmak
3. Mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak Odamızdan hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak
4. Çalışanlarımızın kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarını sağlamak
5. Üyelerimizin gereksinim ve beklentileri doğrultusunda sosyo ekonomik gelişmine katkıda bulunmak.

 

MALİ POLİTİKAMIZ

 
- Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin faydalanacağı hizmetlerde planlı ve etkin kullanmak
- Ekonomik ve siyasi gelişmeleri takip ederek mevduatımızı etkin bir şekilde yönetmek
- Mali Risk Analizi kapsamında tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini sağlamak
- Mali göstergelerin takibini yaparak bütçe uyumunu izlemek
- Mevzuat şartları ve etik ilkelere bağlı kalmak

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

- Odamızda görev alan tüm personelin kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,
- Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak sistematik, objektif, adil, şeffaf performans değerlendirme yapmak,
- Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
- Personelin bilgi ve becerisini arttırmasına yönelik olanaklar sağlamak
- Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği olan bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
“Eşitlikçi, adil ve sürekli gelişime açık olmak”

 

İLETİŞİM VE HABERLEŞME POLİTİKAMIZ

 

- Teknolojik yenilikler ve üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentileri ve temel alarak iletişim kanallarını geliştirmek.
- Basın ile kuruluşlarla karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurmak
- Üyelerimizin geribildirimlerine hızlı ve etkili bir biçimde yanıt vermek,
- Doğru bilgiyi, doğru zamanda doğru yerde paylaşmak.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

 
“Üyelerimizden sürekli geri bildirim almak, kurumumuzun ilgili seviyelerinde değerlendirmek, hizmetlerimizde süreklilik ve sürekli iyileşmeyi sağlayarak, her koşulda üyelerimizin ihtiyaçlarını yasalara uygun şekilde karşılamak” Bu amaç ile
- “Üye memnuniyetini ön planda tutmak,
- Üyelerimizin isteklerini doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde yanıtlamak,
- Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek
- Üyelerimizden gelen sorunları çözerken; çözüm odaklı olmak, uygulanabilir çözüm önerileri bulmak ve uygulamak
- Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda üyelerimize kaliteli hizmet sunmak,
- İnsan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli artırarak hızlı ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmak
- Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, hak ve çıkarlarını korumak
- Üyelerimizin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına rehber olmak
- Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek” üye ilişkileri politikamızın temel ilkeleridir.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ

 
- İlgili tarafların bilgi güvenliği beklentilerini karşılayacak nitelikte Odamızın sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını korumak
- Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak
- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak değerlendirmek ve yönetmek
- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak