ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇAĞRI MERKEZİ 0324 814 10 50
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin

Belge Dilekçe Örnekleri

28.09.2019 15:44 eklendi


BELGE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

1. İflas Konkordato Belgesi Ticaret Sicili İçin
2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Dilekçesi
3. Tapu Yetki Belgesi Dilekçesi - (TC Uyruklu Firmalar için)
4. Tapu Yetki Belgesi Dilekçesi / Tapu Tablo Örneği - (Yabancı Sermayeli Şirketler için)
5. Yetki ve Ortaklık Teyit Belgesi Dilekçesi
6. İş deneyimi - Mezuniyet - İş Denetleme Belgesi
7. 111. Madde Belgesi

  • Not: Müdürlüğümüzden başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne Merkez nakli yapacak olan ve MERSİS başvurusunu Müdürlüğümüze yaptırmak isteyen firmaların 111.Madde Belgesi dilekçesi ekinde 1 adet noter tasdikli merkez nakli kararı getirmeleri gerekmektedir.

8. 120. Madde Belgesi 

 

---