ANAMUR TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÇAĞRI MERKEZİ 0324 814 10 50
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin

Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden DUYURU

28.09.2019 14:33 eklendi


D U Y U R U

12.03.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN;

1- Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Türk Ticaret Kanunu 64.maddesi ve Vergi Usul Kanunu'nun 220.maddesine istinaden tutmuş oldukları defterlerin tasdik işlemleri [ ilk kuruluşlarında ] sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu defterler müdürlüğümüzce hazırlanmış olup ayrıca kırtasiyeden alınmasına gerek yoktur.

2- Tacirlerin, Türk Ticaret Kanununun 40.maddesine istinaden kullanacağı Ticaret Unvanı ve bunun altına atacağı imzayı (İmza Beyannamesi) sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

15.03.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN;

1- Limited Şirket ve Kooperatiflerin kuruluşta sözleşmelerinin onayı sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılacaktır.

2- Kooperatiflerin kuruluşta almış oldukları görev bölümü yetki kararlarının tasdiki sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünce yapılacaktır.

 

ÖNEMLE DUYURULUR.